ข่าวสารและกิจกรรม

กำหนดฉีดวัคซีน เข็ม 2

กำหนดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้นักเรียน ม.1-ม.6

ตารางเรียนเทอม 2/64

ตารางเรียนนักเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดเปิดเรียนแบบOn-site

กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ on-site วันที่ 1 ธันวาคม 2564

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2

กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

 จดหมายข่าวเจ้าพระยา

เว็บไซต์การศึกษา

                      

               
 
 
 

เจ้าพระยาวิทยาคม

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เปิดสอนระดับมัยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 786 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 โทรศัพท์ 0-2295-1338

Engine by shopup.com