ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผลการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับผลการประเมิน ITA ระดับ AA

ได้รับผลการประเมิน ITA ระดับ AA ด้วยคะแนน 100 คะแนน

  จดหมายข่าวเจ้าพระยา

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันทานาบาตะ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม จัดกิจกรรมวันทานาบาตะ

เว็บไซต์การศึกษา

                      

               
 
 
 

เจ้าพระยาวิทยาคม

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เปิดสอนระดับมัยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 786 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 โทรศัพท์ 0-2295-1338

Engine by shopup.com