สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

หมวดหมู่: เกี่ยวกับเรา

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธประทานพร

 

ตราโรงเรียน

หนังสือและปากไก่ หมายถึง การศึกษาก่อให้เกิดความรู้

โลก หมายถึง ความรอบรู้ในการศึกษาที่กว้างทั้งโลก

คบเพลิง พร้อมรัศมี หมายถึง ความสว่างเป็นเครื่องแสดงถึงปัญญา

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ชมพูพันธ์ทิพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อักษรย่อ  จ.ว.

สีประจำโรงเรียน  เทา - ชมพู

ปรัชญาของโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

"ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"

คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี วินัยเด่น เป็นประโยชน์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 19815 ครั้ง

Engine by shopup.com