กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หมวดหมู่: บุคลากร

  

นายสมหวัง  ผาอินดี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

 นายพงศกร  คดสำโรง

 ตำแหน่ง ครู คศ.1

   
  นางสาวดวงกมล  ดงแดง   นายวันชนะ  สุวรรณศรี
 ตำแหน่ง พนักงานราชการ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
   

 

 

 

11 มกราคม 2566

ผู้ชม 19239 ครั้ง

Engine by shopup.com