เครือข่ายความร่วมมือ

หมวดหมู่: เครือข่าย

1. สหวิทยาภาคีนพวัฒน์
    1) โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
    2) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
    3) โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
   4) โรงเรียนนนทรีวิทยา
   5) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
   6) โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
   7) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
   8) โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
   9) โรงเรียนพุทธจักร
 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
3.สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม  


4.สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 
5. ชมรมครูเก่าโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 
6.เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

18 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 19539 ครั้ง

Engine by shopup.com