กลุ่มบริหาร

หมวดหมู่: บุคลากร

 

ดร.โมไณย อภิศักดิ์มนตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

 

นางสาวดุษฎี   จันทร์งาม

รองผู้อำนวยการ

 

  นายสมหวัง  ผาอินดี นางสาวกัณฐาภรณ์  พูลชาติ   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงบประมาณ
   
   

 นายสุพรรณ  สาระบุตร

นายประสิทธิ์  หนูคำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารวิชาการ
   
   
   

25 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 23713 ครั้ง

Engine by shopup.com