ตรวจสอบผลการเรียน

หมวดหมู่: การเรียนการสอน


เข้าระบบ SGS

ได้ที่ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx 

เพื่อตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

21 เมษายน 2564

ผู้ชม 570 ครั้ง

Engine by shopup.com