ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

13 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 82 ครั้ง

Engine by shopup.com