ประกาศผลการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศผลการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
- ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
- ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประกาศโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เรื่อง
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

13 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 3080 ครั้ง

Engine by shopup.com