การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   Click!

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครและเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประสงค์เสนอชื่อผู้แทนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและหรือแบบเสนอชื่อ รวมทั้งสมัครและเสนอชื่อ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ระหว่างวันที่ 19 - 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ในเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-295-1338

14 มิถุนายน 2566

ผู้ชม 115 ครั้ง

Engine by shopup.com