ได้รับการรับรอง การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569)

#โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม #ได้รับการรับรอง #การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

14 กันยายน 2565

ผู้ชม 14996 ครั้ง

Engine by shopup.com