รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ได้รับรางวัลโรงเรียนที่ได้รับการยกระดับ

เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2ดาว ตามโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

12 มีนาคม 2565

ผู้ชม 593 ครั้ง

Engine by shopup.com