ประกาศเรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม (ฉบับที่ 2)
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

27 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 8895 ครั้ง

Engine by shopup.com