ข่าวสารและกิจกรรม

ได้รับผลการประเมิน ITA ระดับ AA

ได้รับผลการประเมิน ITA ระดับ AA ด้วยคะแนน 100 คะแนน

กำหนดเปิดเรียน

กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รางวัลชมเชยอันดับ2 ระดับมัธยมศึกษา #โครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ได้รับ #รางวัลชมเชยอันดับ2 ระดับมัธยมศึกษา #โครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน

ได้รับการรับรอง การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569)

#โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม #ได้รับการรับรอง #การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569)

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๕

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๕ ครูปรีชา ศรีภา และครูโสภี คงไพรสันต์

การประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment การประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  จดหมายข่าวเจ้าพระยา

MOUความร่วมมือทางวิชาการ

MOUความร่วมมือทางวิชาการ กับม.ศิลปากร

นำเสนอหลักสูตรสถานศึกษา

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการหลักสูตรสถานศึกษา

เว็บไซต์การศึกษา

                      

               
 
 
 

เจ้าพระยาวิทยาคม

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เปิดสอนระดับมัยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 786 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 โทรศัพท์ 0-2295-1338

Engine by shopup.com