ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลชมเชยอันดับ2 ระดับมัธยมศึกษา #โครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ได้รับ #รางวัลชมเชยอันดับ2 ระดับมัธยมศึกษา #โครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้าน

ได้รับการรับรอง การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569)

#โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม #ได้รับการรับรอง #การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569)

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๕

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๕ ครูปรีชา ศรีภา และครูโสภี คงไพรสันต์

การประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment การประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

MOUความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)“ความร่วมมือทางวิชาการ”

  จดหมายข่าวเจ้าพระยา

MOUความร่วมมือทางวิชาการ

MOUความร่วมมือทางวิชาการ กับม.ศิลปากร

นำเสนอหลักสูตรสถานศึกษา

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการหลักสูตรสถานศึกษา

เว็บไซต์การศึกษา

                      

               
 
 
 

เจ้าพระยาวิทยาคม

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เปิดสอนระดับมัยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 786 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 โทรศัพท์ 0-2295-1338

Engine by shopup.com