ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญชวนร่วมส่งคำอวยพร แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

ขอเชิญชวนร่วมส่งคำอวยพร แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

ประกาศเรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม (ฉบับที่ 2) เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งยามรักษาการณ์

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งยามรักษาการณ์  สมัครช่องทางออนไลน์ในเพจเฟสบุ้ค ได้ถึง 30 กรกฎาคม 2564

จัดการเรียนการสอนแบบ Online และ Ondemand

ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ Ondemand

 จดหมายข่าวเจ้าพระยา

เว็บไซต์การศึกษา

                          

               
 
 
 

เจ้าพระยาวิทยาคม

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เปิดสอนระดับมัยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 786 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 โทรศัพท์ 0-2295-1338

Engine by shopup.com