ประชาสัมพันธ์

 ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศและเรียนปรับพื้นฐาน ม.1,ม.4 วันที่ 9-11พ.ค.65

กิจกรรมปฐมนิเทศและเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

MOUความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)“ความร่วมมือทางวิชาการ”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565

มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 เมษายน 2565

รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

รางวัลโรงเรียนที่ได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2ดาว

  จดหมายข่าวเจ้าพระยา

MOUความร่วมมือทางวิชาการ

MOUความร่วมมือทางวิชาการ กับม.ศิลปากร

นำเสนอหลักสูตรสถานศึกษา

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการหลักสูตรสถานศึกษา

เว็บไซต์การศึกษา

                      

               
 
 
 

เจ้าพระยาวิทยาคม

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม เปิดสอนระดับมัยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 786 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 โทรศัพท์ 0-2295-1338

Engine by shopup.com