+
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai      
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บไซต์
  
แผนผังหน่วยงาน
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายปรีชา ศรีภา

หัวหน้าหมวดงาน

นางจตุพร เปรมชื่น

ครู

นางโสภี คงไพรสันต์

ครู

นางนวลศิลป์ เพ็ชรงาม

ครู

นางสุปราณี เจริญกิจมงคล

ครู

นางสาวรุจนา เรณูแย้ม

ครู


1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
3 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
4 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละ
6 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
7 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
8 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
10 : งานแนะแนว
11 : ลูกจ้างประจำ
13 : บุคลากรงบประมาณ สพฐ