+
ยินดีต้อนรับคุณบุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai      
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บไซต์
  
แผนผังหน่วยงาน
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,ศาสนา,และวัฒนธรรม

นายสมหวัง ผาอินดี

หัวหน้าหมวดงาน

นายพงศกร คดสำโรง

ครู

นางสาวสุพิชฌาย์ คงไพรสันต์

ครู


1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
3 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
4 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละ
6 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
7 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
8 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
10 : งานแนะแนว
11 : ลูกจ้างประจำ
13 : บุคลากรงบประมาณ สพฐ