>> กิจกรรมโรงเรืยน <<

 

 

 

นายพีรศุษม์ ปีตธวัชชัย
ผู้อำนวยการ

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ
สพม 2
วิชาการ.คอม
ครูบ้านนอก
แหล่งทุนการศึกษา

 

คู่มือประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สหวิทยาเขตราชนครินทร์
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนนนทรีวิทยา
 

 

โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 786 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-1813 โทรสาร 0-2294-1813